فرم رضایتمندی مشتریان

فرم رضایتمندی مشتریان

نام و نام خانوادگی

تلفن

چه نوع محصولاتي از فرآورده هاي لبني رابتا را استفاده مي كنيد؟

آيا از انتخاب محصولات رابتا راضي هستيد؟
بلهخیر

نقاط قوت محصولات رابتا را در چه مي دانيد؟
کیفیتقیمتدر دسترس بودن و سیستم توزیع محصولبسته بندیهمه ی موارد

كدام شيوه مي تواند فروش شما را افزايش دهد؟
افزايش كيفيتپرداخت غير نقدياصلاح سيستم پخش محصولاتاصلاح سيستم در رفع اشكالات بخش فروش

برخورد كاركنان رابتا رضايت داريد؟
بلهخیر

برخورد رانندگان و پرسنل رابتا رضايت داريد؟
بلهخیر

ضمن تشكر از شركت شما در نظر سنجي انتقادات و پيشنهادات خود را بنويسيد:

سامانه ی پیامک 10008188

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security