ماست

ماست موسیر ۱۰۰ گرمی

ترکیبات: ماست پاستوریزه تهیه شده از شیر تازه، پودر پروتئین ، شیر خشک ، قوام دهند ...

ماست ۱۰۰ گرمی پرچرب

ترکیبات : شیر تازه پاستوریزه ، شیر خشک اسکیم، استارتر نوع ظرف : لیوان p.s  با د ...

ماست دبه پرچرب

 ترکیبات : شیر تازه پاستوریزه ، شیر خشک اسکیم، استارتر نوع ظرف : دبه پلی اتیلن ...

خامه پاستوریزه ۳۰% چربی

ترکیبات : خامه تازه پاستوریزه ، قوام دهنده نوع بسته بندی : لیوان p.s با دهانه 9 ...

ماست دبه رویال ۵% چربی

ترکیبات: شیر تازه پاستوریزه، خامه تازه، شیر خشک اسکیم، استارتر نوع ظرف : دبه پل ...

شیر بطری کم چرب

ترکیبات: شیر تازه  پاستوریزه با 1% چربی نوع ظرف : بطری پلی اتیلن به انضمام سیل ...
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security