ماست

ماست پرچرب ۷۰۰گرمی

ترکیبات : شیر تازه پاستوریزه ، شیر خشک اسکیم، استارتر نوع ظرف: لیوان p.s با دها ...

دوغ پت ۱۵۰۰cc

ترکیبات: ماست پاستوریزه تهیه شده از شیر تازه ، نمک، طعم دهنده طبیعی نوع ظرف : پ ...

دوغ لیوانی ۳۰۰cc

ترکیبات: ماست پاستوریزه تهیه شده از شیر تازه ، نمک، طعم دهنده طبیعی نوع ظرف: لی ...
x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield