ماست

ماست موسیر ۱۰۰ گرمی

ترکیبات: ماست پاستوریزه تهیه شده از شیر تازه، پودر پروتئین ، شیر خشک ، قوام دهند ...

ماست ۱۰۰ گرمی پرچرب

ترکیبات : شیر تازه پاستوریزه ، شیر خشک اسکیم، استارتر نوع ظرف : لیوان p.s  با د ...

ماست دبه پرچرب

 ترکیبات : شیر تازه پاستوریزه ، شیر خشک اسکیم، استارتر نوع ظرف : دبه پلی اتیلن ...

ماست دبه رویال ۵% چربی

ترکیبات: شیر تازه پاستوریزه، خامه تازه، شیر خشک اسکیم، استارتر نوع ظرف : دبه پل ...

ماست پرچرب ۷۰۰گرمی

ترکیبات : شیر تازه پاستوریزه ، شیر خشک اسکیم، استارتر نوع ظرف: لیوان p.s با دها ...
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security