قیمت گذاری شیرخام به پایان خردادماه جاری موکول شد

قیمت گذاری شیرخام به پایان خردادماه جاری موکول شد

رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی دامداران ایران گفت: موضوع قیمت گذاری شیرخام که قرار بود روز گذشته در ستاد تنظیم بازار تعیین شود به پایان خرداد ماه موکول شد.

‘سیروس روستا’ افزود: درحالی قیمت گذاری شیر به تاخیر افتاده که هزینه های تمام شده تولید از جمله دستمزد کارگری، قیمت نهاده ها (مکمل های دامی، دارو و واکسن)، هزینه حامل های انرژی و حمل و نقل افزایش یافته است، اما تولید کنندگان شیرخام کماکان باید شیرخود را ارزان بفروشند.
وی اظهارکرد: تولید کنندگان شیرخام علاوه بر تحمیل هزینه های جاری ، در تامین نقدینگی و امرار معاش خود با مشکل مواجه هستند.
رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی دامداران تصریح کرد: هم اکنون رقم پیشنهادی اتحادیه دامداران برای تعیین نرخ شیرخام حداقل یک هزارو ۱۵۰ تومان است.
وی ادامه داد: به طور حتم ادامه این روند می تواند در کاهش تولید شیرخام موثر باشد که این نیز به صنعت دام آسیب می رساند.

روستا، حمایت بیش از گذشته دولت از تولیدکنندگان صنعت دامی کشور و تعیین هرچه سریع تر نرخ شیرخام را از دولت خواستار شد.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security