وزارت بهداشت عرضه شیر فله را ممنوع اعلام کرد

وزارت بهداشت عرضه شیر فله را ممنوع اعلام کرد

رئیس جامعه دامپزشکان گفت: وزارت بهداشت عرضه شیر فله را ممنوع اعلام کرده است

حمید قماشچی گفت: بیش از ۴۰۰ بیماری مشترک بین دام و انسان وجود دارد با عرضه شیر فله این بیماریها در جامعه گسترش می یابد.
وی ادامه داد: مالت یکی از مهمترین بیماری‌هایی است که از طریق پاستوریزه نشدن و عرضه فله در بین مردم شیوع می‌یابد و وزارت بهداشت به همین علت عرضه شیر به صورت فله را در سال گذشته ممنوع اعلام کرد.
قماشچی اضافه کرد: زیر ساخت‌های مناسب موجب شد تا توان تولید شیر در کشور به حد رقابت با کشورهای اروپایی برسد.
رئیس جامعه دامپزشکان در رابطه با سلامت گوشت‌های وارداتی افزود: حضور دامپزشک مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور در تمام مراحل واردات به منظور سلامت گوشتهای وارداتی یک الزام است تا مجوز واردات محصول صادر شود.
قماشچی اظهار داشت: در بخش دارویی با کمبود مواجه هستیم ولی این امر به گونه‌ای نبوده که دامی از بی دارویی تلف شود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی باید برای تولید واکسن به توان داخل اکتفا کنیم همانطور که در سال گذشته موسسه رازی با تولید واکسن پر مصرف دامی نشان داد شرایط بین‌المللی در بخش واکسن‌های دامی نمی‌تواند تاثیر گذار باشد.
رئیس جامعه دامپزشکان با اشاره به معقول بودن نرخ خدمات دامپزشکی افزود: قیمت خدمات دامپزشکی هر ساله توسط سازمان نظام دامپزشکی تعیین و برای تایید به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال می‌شود.
قماشچی تاکید کرد: نرخ‌های خدمات دامپزشکی در ایران از قیمت‌های جهانی بسیار کمتر است.
وی خاطر نشان کرد: صدور مجوزهای دامپزشکی از این پس به عهده نظام های دامپزشکی استانها می‌باشد.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security